Strandgaten i Bergen

Strandgaten i Bergen 2002 et samarbeidsprosjekt med Eli Veim, arkitektene Axel Sømme og Arne Sælen