Still Life

MELLOM KUNST OG VITENSKAP
Still Life, handler om keramiske objekter transformert fra natur til kultur - innsamlet, kartlagt og arkivert.
Prosjektet har en vitenskapelig tilnærming, der systematisering av innsamlet organisk materiale og kartlegging av de ferdige keramiske objektene representerer en fortelling om tid, sykliske endringer og naturens sårbarhet.
En nærværelse, en gjentagende repetativ handling, en fysisk erfaring og et møte mellom hånd og materiale. Et melankolisk tilbakeblikk, en erindring om noe som var, et ønske om å holde fast, katalogisere det forgjengelige og arkivere det dødelige.
Serien handler om det sykliske og prosessuelle om tid og forgjengelighet, den består av keramiske objekter og kan kort oppsummeres - fra natur til kultur.
Prosjektet har en vitenskapelig tilnærming, der systematisering av innsamlet organisk materiale og kartlegging av de ferdige keramiske objektene representerer en fortelling om en repetativ handling, om sykliske endringer og naturens sårbarhet.
Et melankolisk tilbakeblikk, en erindring om noe som var, et ønske om å holde fast, katalogisere det forgjengelige og arkivere det dødelige